V tomto kroku pridáš do svojej reči melódiu, intonáciu. V prvom kroku si sa naučil cítiť sa dobre v priestore. V druhom kroku si zvýšil hlasitosť nad úroveň, akou hovoríš bežne. Až na úroveň, keď si sa začal cítiť trochu nepríjemne. Pokiaľ si to naozaj urobil, spoznal si tieto pocity a naučil si sa ich akceptovať a dovolil si si prejaviť sa. Je normálne sa tak cítiť, keď skúšaš nové veci.

Zajakanie a melódia nie sú kamaráti

Všimol si si, ako hovoria rodičia s malými deťmi? Udržať detskú pozornosť sa im podarí, len keď prejavia emócie.

A ako prejavíš emócie v hovorenej reči?

Jeden zo spôsobov je hlasitosť. Druhý spôsob, účinnejší pri deťoch je intonácia. Deti zaujmeš a zároveň prejavíš emócie, keď budeš intonovať viac, ako v bežnej reči. A zároveň nebudeš znieť nahnevane. Bez intonácie znieš monotónne, čo deti začne rýchlo nudiť. Zmenou intonácie zdôrazníš to, čo je skutočne dôležité. Ľahko im takto odovzdáš emócie, ktoré sú za tým, čo im hovoríš.

Napadlo Ťa, prečo si plynulý, bez zajakania, keď spievaš?

Čiastočne je to preto, že prejavuješ emócie.

Nespievaš monotónne, dovolíš si prajaviť sa. Spevom zdieľaš emócie. Preto Tvoja úloha bude zapracovať túto melódiu aj do hovorenej reči.

Hlasitosť a zmena intonácie tvoria melódiu Tvojej reči.

Všetci majú štyri roky

V tomto treťom kroku máš za úlohu hrať sa s intonáciou a poriadne ju prehnať. Aby si to lepšie podal, predstav si, že hovoríš pred skupinou detí vo veku štyri roky. Takže prežeň svoju intonáciu až do takej miery, že sa začneš cítiť nepríjemne. Je jedno, či hovoríš o používaní robotického vysávača, alebo makrobiotickom výskume. Hovor a intonuj tak, ako keby si deťom čítal rozprávku.
Pamätaj, že keď nedosiahneš bod, keď sa začneš cítiť nepríjemne, toto cvičenie nebude mať želaný efekt.

Doma

Pred tým, ako začneš hovoriť, uvedom si, ako stojíš, aká máš pocity. Keď začneš hovoriť, zmenou intonácie zdôrazni všetko, čo je hodné povšimnutia.
Snaž sa za každých okolností zostať vedomý. Vedome používaj svoj hlas, pozoruj, ako sa cítiš a aký maš postoj. To ti pomôže v reálnych situáciách neskĺznuť do naučených vzorcov, ale vedome dokážeš používať hlasitosť a intonáciu.

Pred ľuďmi

Bežných situáciách vedome používaj intonáciu, zdôrazňuj ňou všetko, čo chceš zdôrazniť a prejav emócie.

Urob pre seba

Vedome používaj svoju reč, vedome používaj hlasitosť a intonáciu. Snaž sa zostať pri hovorení vedomý.

Ďalšie diely tohoto seriálu

Preložené a skrátené, zdroj John C. Harrison – Redefinig stuttering: What The Struggle To Speak Is Really All About