Vieš, akú silu má Tvoja myseľ a Tvoja predstavivosť?

Tvoja myseľ má obrovský vplyv na výsledky, ktoré dosahuješ. Nie je náhoda, že vrcholový športovci trávia mentálnym tréningom toľko času, ako tréningom fyzickým.

Jedna zo silných NLP techník, ktorú používajú vrcholový športovci je práca s vnútornými obrazmi. Je To veľmi konkrétny spôsob, akým pracujú s predstavami.

Určitým spôsobom svojím vnútorným zrakom pozerajú na seba samého, na celkový výsledok zápasu. Je to spôsob, ako sa pozerajú na celý svoj život, na výsledky, aké chcú dosahovať vo všetkých oblastiach života.

Je možné, že si toho nie si vedomý, ale svoje vnútorné predstavy si vytváraš stále. Je to vnútorný obraz, spojený s pocitom. Možno si pri tom niečo hovoríš, alebo je tam iný zvuk.

Ty si dopredu vytváraš obraz situácií, do ktorých ideš. To, akým spôsobom vidíš tieto situácie a spôsob, akú úlohu hráš vo svojej predstave Ťa priamo ovplyvňuje.

Vytváraš si očakávania výsledku. Je viac ako pravdepodobné, že sa naplnia.

Dám Ti príklad:

Predstav si situáciu, v ktorej budeš musieť hovoriť. Vytvoril si vnútorný obraz na základe skúseností. Aj keď si toho možno nie si vedomý, máš ku tomu obraz, možno vnútorný dialóg, ktorým si niečo hovoríš, alebo si prehrávaš možný dialóg. A určite máš z toho pocit. Pocit si si vytvoril na základe podobných skúseností z minulosti a z predpokladaného výsledku. Všimni si, ako stojíš, alebo sedíš. Pretože to, čo vnútorne prežívaš sa automaticky zrkadlí na Tvojom postoji.

Pokiaľ sú Tvoje pocity pozitívne, cítiš pri tejto predstave istotu v seba a máš sebavedomí postoj, gratulujem Ti.

Ak cítiš, že to nie je presne ono, ukážem Ti, ako môžeš pracovať so svojimi vnútornými obrazmi pravidelne.

Zmeň svoj vnútorný obraz a zmeníš svoje očakávania, fyziológiu aj pocity.

Reč mozgu

Mozog má svoju vlastnú reč a tou sú Tvoje zmysly. Komunikuje v obrazoch, zvukoch, pocitoch, ale aj vo vôňach a chutiach. To je reč nášho mozgu. Je mu jedno, či je to vonkajšia situácia, alebo si vytvoríš vnútornú predstavu. Rovnako pri spomienkach sa ti situácie vracajú do vedomia ako obrazy a zvuky a pocity.

To je dôvod, prečo športovci trénujú mentálne rovnaké množstvo času, ako trávia fyzickou predstavou. Napĺňajú svoj mozog pozitívnymi obrazmi. Vidia želaný výsledok, vyhratý zápas.

Ešte raz sa vráť ku Tvojej predchádzajúcej predstave a všimni si nasledujúce parametre Tvojej predstavy:

Obraz

 • Je to obraz, alebo film?
 • Je farebný, alebo čiernobiely?
 • Je svetlý, alebo tmavý?
 • Je ostrý, alebo rozmazaný?
 • Je blízko, alebo ďaleko?
 • Je to plochý, alebo má aj tretí rozmer?
 • Pozeráš sa na scénu svojimi očami, alebo z pohľadu tretej osoby?
 • Má scéna, na ktorú sa pozeráš rám?
 • Scéna je ďaleko, alebo blízko?
 • Obraz je malý, alebo veľký?

Zvuk

 • Počuješ pri tom nejaký zvuk, alebo hudbu?
 • Hovoríš niečo sám sebe?
 • Prehrávaš si rozhovor tak, ako prebiehal?
 • Odkiaľ prichádza zvuk (z vonku, alebo z Tvojej hlavy) ?
 • Je zvuk hlasný, alebo tichý?

Pocity

 • Uvedom si, ako sa cítiš, akú máš fyziológiu.
 • Aké pocity máš?
 • Cítiš teplo alebo chlad?

Chuť a čuch

 • Máš pri predstave nejakú chuť v ústach, alebo registruješ vôňu?

Takže vieš, aké parametre majú Tvojej vnútornej predstavy, ktorú si vytváraš pre predstave budúcej udalosti.

Zmena predstavy

Prestav si úspešný výsledok budúcej situácie. Prehraj si ju tak, ako chceš, aby prebiehala. Od začiatku do konca. Ten film si vytvor tak, ako si želáš. Predstav si, ako sebaisto sa správaš, ako plynulo a sebavedome hovoríš. Vidíš sám seba sa sa usmievať a dovoľ si cítiť sa uvoľnene.

Zameraj sa na obraz, ktorý máš a dívaj sa na scénu svojimi očami. Si priamo v deji filmu a scéna je blízko, je farebná, jasná, ostrá a trojrozmerná. Je to veľký obraz, ako keď sedíš v kine v prvom rade. Tak veľký obraz máš.

Zvuky počuješ jasne, sú hlasné, energické a ty znieš úplne prirodzene, hovoríš plynulo, sebaisto a pohotovo.

Zároveň cítiš istotu, pohodu, uvoľnenie. Dovoľ si prežívať radosť z komunikácie. Pocit sebavedomia a istoty sa prejavuje na tvojom postoji. Tvoja reč tela je tiež sebaistá, tvoj očný kontakt, pohľad je energický a žiarivý. Na perách radostný úsmev.

Tvoja predstava musí zapájať všetky Tvoje zmysly.

Hra s vnútorným obrazom

S technikou, ktorú som Ti práve dal pracuj dvojakým spôsobom.

Predstavuj si sám seba v situáciách, ktoré Ťa čakajú. Vytvor pozitívny výsledok. Napĺňaj svoj mozog pozitívnymi obrazmi úspechu a zvládnutej situácie. Rob to tak často, ako môžeš. Doma, cestou do školy, do práce.

Pracuj s pozitívnymi predstavami. Zmenou parametrov svojich obrazov zmeníš svoje očakávania a odhodlanie.

Vidieť pozitívny výsledok je pre Teba samozrejmosť. Vytvoriť si kladnú predstavu seba Ti zaberie len pár sekúnd. Urob to pred každým rozhovorom a udrž si túto predstavu počas neho.

Pre udržanie cieľa a motivácie potrebuješ mať predstavu toho, čo chceš dosiahnuť a aké to bude, keď už to budeš mať. Pravidelne si preto vytváraj predstavy, aké by to bolo, keď už hovoríš plynulo. Ako budeš hovoriť? Kde pracuješ a aké máš v živote možnosti? Na akých miestach sa pohybuješ? S akými ľuďmi sa stretávaš?

Napĺňaj svoj mozog predstavami, že už máš to, po čom túžiš. Že hovoríš plynulo. Smeruj svoju pozornosť na plynulosť, na svoje dosiahnuté výsledky.

Urob pre seba

Každý deň sa venuj svojim pozitívnym predstavám seba samého a svojich výsledkov.