Plynulosť reči je dosiahnuteľná výzva

Som presvedčený, že každý človek, ktorého trápi koktavosť, dokáže výrazne zlepšiť svoju plynulosť reči a zbaviť sa zajakavosti. Zajakavosť má niekoľko zložiek práve práca na svojej psychickej vyrovnanosti, sebahodnote a dôvere v seba pomocou NLP techník dokážeme dosahovať výsledky rýchlejšie a s ľahkosťou.

Zisti viac o NLP

Zlepši plynulosti reči a odstráň zajakavosť pomocou NLP techník

NLP (neuroligvistecké programovanie) je súhrn praktických znalostí a nenáročných postupov sebazdokonaľovania, ktoré umožnia každému, kto si ich osvojí, chápať a meniť svoj život tak, aby maximálne využil svoj vlastný potenciál.

Sám som žil s vedomím, že človek nevyužíval svoj potenciál na 100%, keď som objavil NLP a som presvedčený, že pomôže aj tebe.


Napriek svojej jednoduchosti sú NLP techniky účinné pre odstránenie emočných blokov, pri dosahovaní požadovaných výsledkov a prežitie naplneného a úspešného života. Preto sa s úspechov používajú v terapii zajakavosti, pri zlepšovaní plynulosti reči, sebavedomia, pri zmene obrazu seba samého. Je kľúčové zmeniť svoj postoj ku koktavosti a nahradiť negatívne emočné zážitky motiváciou sa so zajakavosťou vyrovnať. Získať nové možnosti v živote vďaka dosiahnutiu plynulej reči. Na to je NLP vynikajúce.


 

Ako sa správať pri komunikácii s dospelými so zajakavosťou

Krátky popis výskumu:Desaťročia odborníci formulujú rôzne odporúčania ako sa správať pri komunikácii s dospelými so zajakavosťou – táto informácia bola väčši...

Read more

Smejú sa ti, pretože kokceš?

Väčšina ľudí so zajakavosťou to už určite zažila. Posmech, narážky a ponižovanie. Tento článok nemá byť o tom, čo robiť, aby takýto posmech neprišiel. Tento čl...

Read more

Zajakavosť u detí do 6 rokov – vieme pomôcť?

Zajakavosť, ako zajakavosť. Každý má iný prejav zajakavosti, príčina je však rovnaká. Je jedno, či je to dieťa, alebo dospelý človek. Rozdiel však je, ako veľmi dok...

Read more


 


Stiahni si e-book zdarma