Krátky popis výskumu:

Desaťročia odborníci formulujú rôzne odporúčania ako sa správať pri komunikácii s dospelými so zajakavosťou – táto informácia bola väčšinou založená na ich názoroch a domnienkách. V posledných rokoch odborníci robili štúdie, na základe ktorých vypracovali usmernenia založené na dôkazoch pre verejnosť. Prinášame praktický výstup  z dvoch medzinárodných štúdií – prvá bola realizovaná v Severnej Amerike (St. Louis, 2018; St. Louis a kol., 2017) a druhá v Európe (Poľsko, Slovensko, Čechy) a na Strednom Východe (Libanon) v podobe  MEDZINÁRODNÉHO USMERNENIA „Ako podporiť dospelých ľudí so zajakavosťou.“(v 5 jazykoch). Autormi európskej štúdie sú: Węsierska, K., Saad Merouwe, S., Melhem, N.A., Dezort, J., Laciková, H., a profesor St. Louis, K.O. a výsledky boli prezentované v Ríme (máj, 2018); v Hirošime (Personal Appraisals of Support from Stuttering Adults in Lebanon, Poland, Slovakia, and the Czech Republic; júl,2018), aj na našej konferencii  vo Vysokých Tatrách (október, 2018).

Ďakujeme veľmi pekne aj našim SLOVÁKOM za to, že sa, že sa do projektu zapojili,

Hana Laciková