Tréning plynulosti reči

Získajte zdarma emailový kurz tréningu na doma.

Počas 10 dní dostanete 10 emailov, 10 cvičnení, 10 úloh.

Úlohy sú nastavené tak, aby ste doma, počas 5-10 minút denne precvičili základné rečnícke techniky.

Danielova práce na zlepšování plynulosti řeči je hodně poučná, jeho pečlivost a snaha pomáhat jiným lidem je příkladná. Je to můj vzor. Jeho koučování pomáhá lidem pracovat na jejich řeči. Myslím, že svoji práci s komunikací dělá rád a aktivně a spolehlivě. Vše dělá s nadšením a elánem. Přeji mu ať mu to vydrží co nejdéle.

Zdenek Březina