Oči napovedia veľa o tom, ako sa cítiš, čo prežívaš. Dokonca prezradia aj to, čo skrývaš. Oči sú okná do duše. Sú napojené na emócie. Podľa toho sa Ti zväčšujú, alebo zmenšujú zreničky a mení sa Tvoj pohľad.

Očný kontakt je rovnako dôležitý aj vo svete zvierat. Pokiaľ si si všimol dva psy, ktoré sa stretnú v parku, tak dominantný pes udržiava pohľad a ten menej dominantný, aby sa vyhol konfrontácii pohľad odvráti.

Očný kontakt je ako most, ktorým putujú emócie medzi Tebou a Tvojimi poslucháčmi. Bez očného kontaktu si oddelený od komunikácie. Tvoje telo je prítomné, ale Ty nie si.

Možno máš strach, že budeš ľuďmi súdený, že budeš vyzerať hlúpo, alebo budeš príliš dominantný.

Veľa zajakavých ľudí sa bojí ukázať pocity. Príliš sa kontrolujú.

Pravda je taká, že ak neinvestuješ emócie do dialógu s druhou osobou, je menej pravdepodobné, že nebudeš emočne zranený.

Ale je tam chyták. Bez emócií nemáš silu, nie si prítomný v rozhovore. Si iba kopa slov. A práve preto je viac pravdepodobné, že budeš mať rečové bloky.

Doma – Sila vizualizácie

Nasledujúce vizualizačné cvičenie rob každý deň počas celého týždňa:
Vyber si tému, o ktorej chceš hovoriť. Sadni si na pohodlnú stoličku a predstav si svoje obecenstvo. Naozaj sa na nich pozeraj a uvedom si svoje pocity. Potom vo svojej mysli začni hovoriť.

Ako hovoríš, prechádzaj očami od jedného človeka ku druhému a potom na ďalšieho. Pokiaľ si uvedomíš svoje pocity, nechaj ich voľne prejsť, neblokuj ich. Len si ich uvedom a sústreď sa na príjemný pocit, ktorý chceš zažívať. Sústreď sa na pocit, keď Tvoje obecenstvo chce, aby si ich viedol a bol v tej chvíli vo vedúcej pozícii. Nesústreď sa na plynulosť, sústreď sa na svoje sebavedomie a na očný kontakt s poslucháčmi.

Na konci si predstav veľký potlesk, ktorý Ti dajú a preži tie príjemné, silné pocity úspechu.

Rob toto cvičenie tak často, ako len môžeš a zvykni si na pocit, ktorý pri hovorení s ľuďmi chceš zažívať.

Pred ľuďmi

Keď stojíš pred človekom, alebo pred ľuďmi, s ktorými ideš hovoriť, spomeň a vybav si pocit, ktorý si zažíval pri vizualizácii. Preži ten pocit a presne tak, ako si to robil vo vizualizácii, používať očný kontakt. Prenášaj ho postupne na všetkých účastníkov rozhovoru. Uvedom si, ako sa cítiš a sústreď sa na pocit sebavedomia. Už si to robil mnohokrát vo svojej mysli, už to vieš použiť. Už je to ľahké.

Veľa ľudí s neplynulosťou reči vníma ľudí, účastníkov rozhovoru ako sudcov. Aj tu pomôže vizualizácia. Predstav si, ako si snímajú čierne sudcovské taláre a zrazu sú to ľudia, ktorý Ťa podporujú a prajú Ti úspech.

Urob pre seba

Snaž sa udržiavať očný kontakt pri každom rozhovore a cíť sa sebavedome.

Ďalšie diely tohoto seriálu

Preložené a skrátené, zdroj John C. Harrison – Redefinig stuttering: What The Struggle To Speak Is Really All About