FAQ – Často kladené otázky2018-12-16T23:40:44+01:00

Mohlo by Vás zaujímať

Prečo vznikla táto stránka2018-12-07T19:01:44+01:00
Chcem sa podeliť o moje skúsenosti so zajakavosťou a o názory na ňu. O moju cestu. Preto, aby každý, kto má záujem prekonať zajakavosť, žiť plnohodnotný život a využívať svoj driemajúci potenciál ju nemusel prechádzať od začiatku. Chcem takto poskytnúť skratku ľuďom a inšpitrovať ich, že sa zo zajakavosťou dá pracovať a dá sa dosiahnuť pekné výsledky.
Čo je NLP2018-12-07T18:59:04+01:00
NLP je skratka slov neurolingvistické programovanie a považované za najúčinnejšiu seba-rozvojovú disciplínu. Používajú ju manažéri, športovci a terapeuti s cieľom dosahovať extrémne dobré výsledky.
  • neuro – naša neurológia, nervová sústava, naše zmysly
  • lingvistické – pre komunikáciu so sebou, alebo s inými používame jazyk
  • programovanie – všetko, čo vnímame a čo si hovoríme nás formuje, programuje

Všetko, čo vieme a ako myslíme sme sa naučili. Pozorovaním nášho okolia, ľudí, ktorý už vedia urobiť to, čo potrebujeme vedieť my. Je jedno, či je to činnosť, vzorce správania, návyky, alebo spôsob, akým myslíme. Rovnakým spôsobom vieme nahradiť aj naše doterajšie správanie iným, vhodnejším.

NLP sa zaoberá mysľou a rozoberá jednotlivé zložky týchto procesov a štruktúru myslenia. To znamená, že keď niekto dosahuje vynikajúce výsledky, vieme uchopiť spôsob, ako človek rozmýšľa a vieme to takzvane modelovať. Prirodzenou súčasťou tohoto procesu je pozrieť sa na naše vlastné myslenie a všimnúť si, ktoré myšlienky, obrazy a procesy myslenia nám bránia robiť to, čo robiť chceme. Pomocou NLP vieme odstraňovať nevhodné vzorce myslenia a nahradzovať ich iným, vhodným spôsobom. Začneme používať tzv. úspešnú stratégiu.

Ľudia sa zajakávajú v určitých situáciách, alebo pri určitej hladine stresu, aj keď v iných situáciách dokážu hovoriť plynule. To znamená, že problém nie je v reči ako takej. Vo chvíľach, keď sa ľudia zajakávajú, reaguje ich mozog neštandardne, ako reakcia na hrozbu, ktorá nie je reálna (viac v článku „Ako funguje mozog“).

Dobrá správa je, že táto reakcia je naučené správanie. Keďže je to naučené správanie (naučili sme sa ho nevedome, ako reakcia na predchádzajúce zážitky), tak sa toto správanie dá zmeniť.

Môže sa každý dostať z koktavosti?2018-12-07T19:01:40+01:00
Verím, že každý môže výrazne zlepšiť svoju plynulosť reči a prekonať zajakavosť, zbaviť sa koktavosti. Otázka je, či práve toto má byť primárny cieľ.

Som presvedčený, že keď začneme na sebe pracovať, pracovať so svojimi emóciami a so svojimi, často negatívnymi myšlienkami a budeme aktívne používať svoju reč bez toho, aby sme sa vyhýbali sociálnym situáciám, tak sa dá so zajakavosťou celkom príjemne žiť.

Plynulosť, resp. jej výrazné zlepšenie príde ako dôsledok zmien, ktoré sme urobili ako ľudia. Preto nie je až tak dôležité sa zameriavať na zajakavosť, ako na to, koho vytváram zo seba ako človek.

Ako vnímam zajakavosť2018-12-07T19:01:34+01:00
Zajakavosť nevnímam ako niečo, čo je spojené priamo s poruchou reči. Pozerám sa na túto problematiku zo širšieho uhlu pohľadu. Podľa mojich skúseností je zajakavosť, veľmi stručne povedané iba dôsledok toho, že sa bojíme prejaviť, máme nízke sebavedomie, riešime to, čo si o nás bude myslieť okolie a tým si vytvárame slučku negatívnych emócií, ktorá nám zas bráni hovoriť bez strachu, slobodne.
Moje skúsenosti so zajakavosťou2018-12-07T19:00:12+01:00

Nie som logopéd. Zo zajakavosťou mám však viac ako 30 ročné skúsenosti. Sám som sa od malička zajakával. Navštevoval som viacero logopedických a psychologických terapií a výcviky rôzneho druhu. Sám som na sebe skúšal, čo funguje, čo nefunguje a za akých okolností.

Go to Top