Myslíš, že si dokážeš užiť svoje rečové bloky?

Teraz si sa určite zarazil, ale uvedom si, že počas blokov, ktoré nabiehajú spontánne, nemáš príliš kontrolu ich vedome ovládať. A čo tak zažiť ten pocit môcť ich ovládať a ešte sa s nimi aj hrať? To je účel tohoto cvičenia.

Niektoré „problémy“ nemôžu byť vyriešené.

Veľa „problémov“ dokážeme riešiť. Predstav si riešenie zložitej rovnice. Môžeš prísť s riešením, kde stráviť budúci rok dovolenku. To sú „problémy“, ktoré vieme vyriešiť, ale oni nezmiznú.

Myslíme si, že zajakavosť sa dá vyriešiť, ako by išlo o matematický „problém“.

Pokiaľ chceme, aby čokoľvek, napríklad zajakavosť zmizla, musíme zvoliť iný prístup. Musíme ju nechať rozplynúť. (anglická slovná hračka, riešiť – solving, nechať rozplynúť. rozpustiť – dissolving, poukazuje na iný prístup ku problému)

Riešenie, alebo rozplynutie

Keď riešiš „problém“, jeho podstata stále zostáva zachovaná. Pokiaľ sa ale podstata rozplynie, „problém“ ako taký prestáva existovať. Rozoberieš ho ako kocky lega a vnútorná štruktúra problému prestáva existovať.

Predstav si skupinu troch 10-ročných chlapcov. Keď sú spolu, sú gang, dostávajú sa do problémov.

Keď s nimi učiteľ jedná ako so skupinou, len ich utvrdí v tom, že ich gang je skutočný, že ich skupina má rešpekt. To ich len utvrdí v súčasnom správaní.

Pokiaľ učiteľ zapojí chlapcov do väčšej skupiny a do skupinových aktivít, ich skupina sa stratí vo väčšej skupine, vytvoria si nové vzťahy. Tým sa vzťahy, ktoré definujú ich skupinu už ďalej neexistujú. Ich gang, ich skupina, problém sa rozplynula…

Presne ako boj proti chlapčenskému gangu, tak aj boj so zajakavosťou, s rečovými blokmi je neúspešný, pokiaľ sa zameriame na riešenie problému. Podstata problému stále zostáva prítomná.

Pokiaľ budeš mať prístup „urobím čokoľvek, len aby som nemusel hovoriť na verejnosti“, len si zaistíš, že problém s Tebou ostane veľmi dlho.

Čo spôsobuje, že sa zajakávaš, máš rečové bloky? Čiastočne je to pre neochotu zažívať pocity strachu, hanby a trápnosti.

To neznamená, že zajakavosť (resp. Tvoje vnímanie zajakavosti – to je to, o čo vlastne ide) sa nemôže byť rozplynúť v širšom kontexte pokiaľ:

  • Dovolíš sám sebe zažiť si pocity.
  • Preskúmaš, či tieto pocity sú naozaj také, ako si myslíš.
  • Objavíš, že zažiť tieto pocity ti dáva mieru kontroly nad nimi.
  • Si ochotný sa pozrieť na ďalšie veci, ktoré Ťa ovplyvňujú, ale nesúvisia so zajakavosťou.

Pretože si si určite vedomí, že zajakavosť je výsledok niekoľkých nezávislých vplyvov: seba-presadenie, neochota vyjadriť svoje pocity, zlý obraz samého seba, nesprávne rečové mechanizmy a tak ďalej.

Ako vidíš, jeden „problém“, o ktorom si si myslel že to je problém reči, je nakoniec niekoľko nezávislých „problémov“

Hraj sa so svojimi rečovými blokmi

Nepochybne ťa napadlo: „Ani náhodou. Je to ako hrať sa so zubnou vŕtačkou a zo zábavy si vŕtať do svojich zubov“.

Pokiaľ sa tomu odovzdáš, dokážeš mať zábavu so všetkého. Dokonca aj s rečovými blokmi.

Úmyselným zajakávaním môžeš, pravdepodobne prvý raz v živote, kontrolu nad rečovými blokmi. Získaš kontrolu nad svojimi pocitmi a lepšie si uvedomíš, čo sa v Tebe deje. Zistíš, z čoho všetkého takýto rečový blok pozostáva.

Zajakavosť nie je niečo, čo sa Ti deje. Je to niečo, čo robíš. Je to správanie, ktoré zapája určite svalové skupiny určitým spôsobom. Ľudia majú veľmi nejasnú predstavu, čo pri rečovom bloku vlastne robia.

Účel tohoto cvičenia je zajakávať sa vedome, otvorene. Miesto úniku z bloku čo najrýchlejšie, dolov si luxus a vedome ho predĺž. Preháňaj to.

Naozajstný problém

Možno sa Ti do toho nebude chcieť. Ľudia so zajakavosťou sa celý život snažia dosiahnuť „normál“. Majú strach, že počas reči nedosiahnu ten „normálny“ stav.

Ty si ten, kto sa o to stará. Pretože Ty sa snažíš vyzerať dobre. TY.
V momente, keď sa vzdáš tejto snahy vyzerať dobre, zmeniť svoj starý obraz samého seba, tam je priestor na zmenu.
Naučiť sa zajakávať vedome Ti dovolí rozšíriť svoj obraz o sebe samom a bude zahŕňať Tvoju „plynulú“ aj „neplynulú“ časť. A dá Ti to úžasný pocit, že to máš pod kontrolou.

Doma – zajakávanie ako forma umenia

Nájdi si tému, o ktorej budeš hovoriť približne tri minúty.

Sú tri veci, na ktoré sa budeš sústrediť: štýl, dĺžka bloku a frekvencia blokov.

Štýl – vždy, keď sa budeš zajakávať vedome, predĺž to, Preháňaj. Napríklad pri hláskach „b“ a „p“ naozaj spoj silno pery. Samozrejme to nebudeš brať celkom vážne. pridaj tam komické vložky. Hraj sa s tým. Nájdi si svoj spôsob, ako zvýrazníš blok.

Keď sa zajakávaš vedome, zostaň vedomý. Uvedom si svoje pocity, keď to všetko vedome vnímaš.

Frekvencia blokov – vedome vytváraj rečové bloky na každom treťom, štvrtom slove. Je rozdiel si uvedomiť, že sa budeš zajakávať kde Ty chceš, ako keď nevieš, kde a kedy to príde.

Trvanie – pripomínaj si, že nie je účel tohoto cvičenia tým preletieť, aj keď budeš mať tendenciu tým prejsť čo najskôr.

Účel tohoto cvičenia je byť si vedomý, je potrebné zostať a zažiť skúsenosť vedomého zajakávania viac ako tri mikrosekundy. Takže to pekne natiahni. Uvedom si, že Ty to kontroluješ.

Pred ľuďmi

Pri hovorení s ľuďmi si buď vedomí, ako hovoríš a zaži si na vlastnej koži ten pocit kontroly, ktorú máš nad svojou rečou.

Všimneš si, že keď máš svoju reč pod kontrolou, si oveľa viac uvoľnený.

Urob pre seba

Pozoruj sám seba a zostaň vedomý pri hovorení.

Ďalšie diely tohoto seriálu

Preložené a skrátené, zdroj John C. Harrison – Redefinig stuttering: What The Struggle To Speak Is Really All About