Stalo sa ti, že si v jednej chvíli hovoril plynulo a v inej, o minútu neskôr si zo seba ani slovo? Mne sa to stávalo až nepríjemne často. Pochopil som, ako veci fungujú a zmenil som to veľmi účinne a jednoducho. Dosiahol som to pomocou techniky z neuro-lingvistického programovania (NLP), ktorú ti dnes vysvetlím. Sám ju používam denne. Je to mentálna technika číslo jedna pri zmene sebeobrazu a toho, ako vnímame seba a svoju reč. Túto techniku dokážeš použiť v akomkoľvek kontexte, v ktorom sa potrebuješ cítiť dobre, nie iba v súvislosti so zajakavosťou.

Kto si?

Si si vedomý toho, že to, ako vnímaš sám seba nie je to, kým si? Človeka, kým si teraz si vytvoril ty sám.

To, kto si, alebo kto si myslíš že si, čo dokážeš a kto nie si je momentálny stav.

Čiastočne ľudia preberajú názory z vonku (niekto im v detstve povedal, že nevedia kresliť a oni tomu uverili) a čiastočne na základe svojich zážitkov si utvárali obraz sám o sebe. Začali si sa podľa toho správať. Už možno neskúšali kresliť, lebo boli presvedčený, že to nedokážu. Dnes možno ani nevedia, odkiaľ na to prišli. Stále však podľa toho jednajú. Veria, že to sú oni. Síce tušia, že by dokázali kresliť a vo svojom vnútri po tom aj túžia, ale neurobia nič pre to, aby sa to naučili. Veď už by neboli sami sebou.

Never všetkému, čo si o sebe myslíš. Dokážeš toho oveľa viac, ako si myslíš.

Možno si hovoríš, že nechceš nič hrať. Že chceš byť sám sebou. Už tušíš, kam smerujem. Keď človek vytvoril sám to, kým v tejto chvíli je, tak dokáže vytvoriť niekoho iného. Možno človeka, ktorý vie kresliť, alebo hovoriť plynulo.

Dosky, čo znamenajú plynulosť

Možno vieš a možno nie, že Bruce Willis, známy herec sa prvých 20 rokov svojho života ťažko zajakával a ešte vo svojich 30-tich rokoch, je poznať, že má problém hovoriť plynulo (niektoré rozhovory sa dajú nájsť na Youtube).

Podľa jeho slov s tým veľmi bojoval a až keď sa postavil na javisko, zistil, že pred obecenstvom dokáže hovoriť plynulo.
Prečo myslíš, že to tak bolo?

Vnútorný stav

Na javisku bol niekto iný. Hral niekoho. Niekoho, kto hovorí plynule, kto má istotu sám v seba. Keď prebral na seba rolu postavy, ktorú hral, zmenil to, kým bol. Zmenil to, kým si myslel, že je.
Určite to poznáš aj ty. Rozprával si sa s niekým blízkym, alebo si bol sám doma a hovoril si úplne plynulo. Hneď na to, pokiaľ si mal hovoriť s niekým neznámym, možno si cítil, že sa tvoja plynulá reč bola preč. Cítil si sa inak. Tvoje očakávania sa zmenili. Možno sa ti zmenil postoj, uvoľnenosť. Možno si sa cítil neisto v situácii ktorá nastala. Tvoj vnútorný stav sa zmenil skoro okamžite (viac v článku „Tvoj vnútorný stav, keď hovoríš plynulo“).

Keď si sám sebou istý, máš aj pozitívne očakávania. Veríš, že dokážeš hovoriť dobre a väčšinou sa to aj potvrdí (článok „Tvoje presvedčenia, ktoré Ťa blokujú“).

Meniť vnútorný stav sa dá obojsmerne

Pokiaľ si súhlasil s predchádzajúcim odstavcom, tak ti zrejme bude dávať zmysel aj ten nasledujúci.

Pokiaľ vychádzam z toho, že si ľudia dokážu skoro okamžite zmeniť svoj vnútorný stav z pozitívneho na negatívny, dokážu to aj naopak? Dokážu sa dostať do pozitívneho stavu a dosiahnuť výsledok, ktorý si želajú, v tomto prípade plynulú reč?

Samozrejme, že áno. Chce to trochu tréningu, pretože ľudia to síce urobili mnoho krát, ale iba jednosmerne. Často sami seba uviedli do negatívneho stavu, keď veci neidú tak, ako si želajú.

Kto si práve teraz a kým sa chceš stať

Myslíš, že správna otázka na tomto mieste je: ako sa chcem cítiť? Alebo kým sa chcem stať?

Každý z nás sa rozhoduje, ako sa chce cítiť. Možno podvedome, ale každý z nás si aktuálny pocit nejak vytvorí.
Pocity sú len reakcia na to, čo si práve myslím, čo očakávam, aké obrazy si vytváram v hlave.
Čo sa stane, keď si pred situáciou, v ktorej musíš hovoriť predstavíš vytvoríš negatívne očakávanie? V skutočnosti si vytvoríš v hlave rýchly obraz neúspechu. Deje sa to veľmi rýchlo a je možné, že si si to nikdy neuvedomil.
Čo keby si si dopredu vytvoril obraz toho, ako ti to vynikajúco ide?

Ako som písal vyššie, chce to trochu tréningu. Je to často naviazané na mnohé neúspechy. Preto môže byť na prvý raz ťažké uveriť predstave úspechu a očakávať pozitívny výsledok.

Začínaj so situáciami, v ktorých zažívaš buď žiadnu, alebo nízku úroveň stresu. Tvoj mozog si zvykne na to, že dosahuje úspechy.

Urob pre seba

Nasledujúce cvičenie má niekoľko prvkov. Je dôležité si ho urobiť celé a písať si to na papier. Teraz si prečítaj celé zadanie a urob tak, ako je napísané.

1. Urob si zoznam rolí

Zober čistý hárok papiera a napíš všetky role, ktoré vo svojom živote máš. Každá rola má svoje správanie a špecifické situácie.

Príklady rolí:

 • som dieťa,
 • som žiak,
 • som manžel/ka, partner/ka,
 • som rodič,
 • som podriadený,
 • som nadriadený,
 • som zákazník, klient,
 • som autorita,
 • som telefonujúci a pod.

2. Ohodnoť svoju spokojnosť s rečou

Keď si si predstavil danú situáciu, sám zhodnoť a doplň na stupnici od 1 do 10 tvoju spokojnosť s rečou (číslo 1 je najhoršie, číslo 10 je najlepšie).
Poznač si, ako stresujúca (priemerne) je pre teba daná rola, alebo situácia (podľa článku „5 stupňov stresu, ktoré potrebuješ zvládnuť“), ktorú úroveň stresu väčšinou zažívaš.

Účel týchto dvoch cvičení je zistiť, ktoré role, situácie sú pre teba najviac obtiažne. Uvedom si, ako sa v nich väčšinou cítiš. Svoje pocity si pripíš k jednotlivým rolám. Možno si všimneš, že úž len to, že na tú situáciu myslíš, tak sa tak začínaš cítiť. To je dôkaz toho, že stačí mať predstavu a mozog to vníma ako realitu a nastavuje sa tak, ako je zvyknutý.

3. Vytvor si svoju rolu

Ľudský mozog nerozoznáva medzi predstavou a skutočnosťou (viac v článku „Predstavivosť a jej sila v prekonaní zajakavosti“). Má rád, keď sú zapojené všetky zmysly. Je mu jedno, či je to skutočnosť, alebo predstava. Preto čím reálnejšiu predstavu si vytvoríš, tým lepšie sa dokážeš do situácie vžiť. Lepšie si dokážeš vyvolať si požadované pocity. Pre mozog je to veľmi reálne, takže ak zmeníš svoje pocity v tej situácii v predstavách, tak ich postupne zmeníš aj v realite.

V článku „Ako ovplyvníš svoje emócie pomocou kotvy“ sa dočítaš o kotve. Princíp je, že ak sa dve veci stanú naraz, mozog ich vníma, ako jednu udalosť. Je to inými slovami pomenovaný Pavlov reflex. Na spúšťač máš naučenú reakciu. Presne toto teraz využijeme. Technikou kotvy si vytvoríš inú reakciu. Pozitívnu. Predstavíš si svoju ideálnu situáciu a dotkneš sa určitým spôsobom svojho tela. Môže to byť lakeť, ucho, alebo si jednoducho spojíš niektoré prsty (pre tvoju inšpiráciu: ja na tento typ kotvy používam spojenie palca a ukazováku na ľavej ruke).

Skôr ako začneme, nájdi si bod, ktorý použiješ ako kotvu.

Predstav si jednu situáciu tak, ako ju chceš zažívať. Predstav si, ako ju úspešne zvládaš. Zapoj všetky svoje zmysly.

Predstav si svoje ideálne a úspešné ja. Toto tvoje ja je sebavedomé, sebaisté a zvláda veci s ľahkosťou. Čo tvoje úspešné ja môže dokázať?
Predstav si sám seba v situácii, keď všetko zvládneš s ľahkosťou.

Túto časť môžeš, ale nemusíš robiť so zatvorenými očami. Je to na tebe.

 • Čo presne vidíš? Kde si? S kým si? Aké sú tam farby, vzory, pohyb, akcia, činnosť, ktorú vykonávaš?
 • Ako stojíš? Akú máš reč tela? Aký si sebavedomý? Ako používaš gestá? Aký máš očný kontakt?
 • Čo počuješ? Je tam nejaký rozhovor? Aké sú zvuky v pozadí, v okolí.
 • Aké máš telesné pocity? Cítiš teplo, chlad, alebo vánok?
 • Cítiš nejakú vôňu? Máš v ústach nejakú chuť?
 • Aké máš možnosti v živote?

Začni vnímať, ako sa cítiš počas toho, kým si udržiavaš predstavu toho, čo vidíš, počuješ a zapájaš všetky zmysly. Svoje pocity zdvojnásob a prežívaj svoj pocit sebavedomia, úspechu a sebadôvery. A teraz to zdvojnásob ešte raz a dotkni sa miesta na svojom tele, ktoré si si dopredu určil. Preži si pocity úspechu a keď budeš cítiť, že začínajú slabnúť, uvolni dotyk.

Teraz si si inštaloval svoju kotvu. Pravidelne si ju dobíjaj. Či už týmto cvičením, alebo vždy, keď zažiješ v živote úspech a budeš sa cítiť sebavedomo a sebaisto.

4. Použitie kotvy v reálnej situácii

Keď sa v situácii, keď to budeš potrebovať znovu dotkneš svojej kotvy, dokážeš si rýchlo navodiť želaný stav, v ktorom sa cítiš dobre a v ktorom hovoríš dobre. Naučíš sa vytvárať si pozitívne predstavy a pozitívne očakávania. A hlavne ich budeš napĺňať, čím to budeš znovu a znovu posilňovať.

Táto technika, pokiaľ s ňou budeš pracovať ťa udrží na hladine aj v ťažkých chvíľach, preto ho rob tak často, ako môžeš.

Na záver, ako poznámku pod čiarou, si dovolím povedať, že špecifický pohyb prstov pri metóde Nová Mluva, okrem toho, že tento pohyb udáva aj rytmus reči funguje veľmi účinne ako silná kotva. Presne taká, akú si sám dokážeš vytvoriť aj ty.

Napíš mi spätnú väzbu e-mailom, alebo do komentáru, ako ti funguje tvoja kotva a aké máš výsledky.