Myslíš, že pre liečbu zajakavosti stačí robiť rečový tréning? Alebo je aj mentálna príprava a zmena vnútorných postojov dôležitá súčasť terapie?

Za posledných niekoľko mesiacov som preskúmal všetky dostupné terapie, prečítal knihy, pozeral videá. Prekvapilo ma, že väčšina terapií sa nevenuje mentálnej príprave. Alebo je to len okrajová záležitosť.

Sústredí sa na nahradenia starého spôsobu hovorenia novým.

Udrelo mi to do očí, pretože sám sa zaoberám zmenou osobným rozvojom, NLP a zmenou neefektívnych vzorcov myslenia na vzorce, ktoré sú užitočné a prospešné.

Zajakavosť ako zvyk

Zajakavosť je zvyk. Je to používanie reči určitým spôsobom. Vytvorili sa mozgové dráhy. Nový spôsob hovorenia vytvorí nové mozgové dráhy, nový zvyk.

V skutočnosti je ľahké pre balbutika hovoriť plynulo. Nikto nekokce 100% času. Keď je balbutik sám, hovorí so svojím psom, deťmi… V situáciách, ktoré pre neho nie sú ohrozením. Keď sa mu nespúšťa podvedomý reflex prežitia.

Preto aj v kľudnom prostredí u terapeuta, ktorý ho naučí správne techniky tvorenia reči dokáže relatívne rýchlo hovoriť plynule.

Problém je, že v reálnom prostredí sa balbutik nevyhne „reflexu prežitia“. Jeho reč sa prepne do núdzového režimu. Nedokáže vedome použiť techniky, ktoré trénoval doma. Aspoň nie tak účinne.

Dlhodobým tréningom a konzistentným používaním len nového spôsobu hovorenia sa postupne oslabí spúšťanie „reflexu prežitia“, ktorý nastavuje telo do režimu „útek, alebo útek“. Potom je tiež dlhodobý proces prirodzenej zmeny stavu „nemôžem“ na stav „môžem“. Jedná sa o zmenu vnútorných presvedčení. Zmenu toho, čo hovorím sám sebe a čomu verím. Čo si myslím, že dokážem.

Mentálny tréning spolu s tréningom reči zaručí rýchlejšie výsledky.

Mentálne techniky a cvičenia, ktoré môžeš použiť

  • Vizualizácia a predstavivosť – Predstavuj si svoje minulé úspechy, alebo si predstav a preži, ako sa budeš cítiť, keď dosiahneš plynulosť.
  • Práca so svojimi negatívnymi presvedčeniami, so všetkým, čomu si začal veriť a čo Ťa obmedzuje.
  • Zvýšenie sebavedomia je kľúčové pre Tvoj dobrý pocit sám so seba.
  • Použiť techniku kotvy a uložiť si požadovaný stav a vedieť si ho vyvolať.
  • Fyziológia tela, resp. jej zmena sa síce nedá zaradiť medzi mentálne techniky, priamo však ovplyvňuje pocity a vnútorný stav.

Myslím si, že každá terapia postavená len na rečových technikách nie je tak účinná, ako by mohla byť.

Som presvedčený, že zapojením mentálneho tréningu sa účinnosť každej terapie výrazne zvýši.
Dokonca som zástanca toho, že mentálny tréning je dôležitejšia zložka terapie, ako tréning reči.

Je skvelé naučiť sa hovoriť inak a lepšie a poznať techniky, ako sa dostať z rečového bloku. Opakovaním mozog dostane jasný vzor, čo od neho chceme a začne vytvárať nové mozgové spojenia. Spojenia pre plynulú reč. Vytvorí nový návyk.

Až zmena vnútorného stavu z „nemôžem“ na stav „môžem“  spôsobí, že sa balbutik prestane držať v úzadí, že je schopný a hlavne ochotný aktívne sociálne situácie vyhľadávať a prestane sa im vyhýbať.

Prestane sledovať, aké problematické slovo prichádza a ako ho nahradiť.

Začne si viac užívať svoj život. Nájde svoj vnútorný pokoj.

Urob pre seba

Používaj pravidelne aspoň jednu z mentálnych techník uvedených v tomto článku.