Zákon asociácie, alebo kotvenie je spôsob, akým môžeš efektívne ovplyvniť svoje emócie. Ukážem Ti, ako si sám dokážeš eliminovať negatívne emócie, ktoré vznikajú v strese, pri zajakaní sa, pri hovorení s ľuďmi. Alebo zmeniť svoj emočný stav, fyziológiu, vytvoriť dobrú náladu, .

Tento zákon, ktorý poznáme zo psychológie hovorí:

Ak sa dve veci stanú naraz, mozog ich považuje za jednu vec. Za jeden podnet.“.

Tento známy koncept sa úspešne  využíva sa v psychológii, využívajú ho aj Silvova metóda ovládania mysle a NLP (neuro-lingvistické programovanie).

Pavlov a zákon asociácie

Určite poznáš Pavlovov výskum podmienených reflexov na psoch. Vždy pred kŕmením psov zazvonil a dal psom jesť. Psi si zvonenie spojili s kŕmením a začali vylučovať sliny. Dokonca aj keď im nedal jedlo.

Spojil dva vnemy, zvonenie a jedlo. Psí mozog ich začal považovať za jeden vnem. Vytvoril si asociáciu, kotvu. Prijal skutočnosť, že zvonenie je to isté ako dostať jedlo.

Kotvy v bežnom živote

Poznáš to, počuješ pesničku a spomenieš si na udalosť, ktorá sa stala. Vybavíš si ju vo všetkých detailoch.

Cítiš vôňu a vybavíš si situáciu, miesto, kde si túto vôňu cítil. Vrátia sa Ti pocity, ktoré si prežíval vtedy.

Uvidíš obraz, scenériu alebo fotku a spomenieš si na podobnú udalosť, osoby a miesto, ktoré si už navštívil a niečo to pre Teba predstavuje.

Kotvy si vytváraš nevedome a automaticky od malička.

To všetko sú príklady, ktoré máme všetci asociované, ukotvené. Vždy spúšťač, ktorý máš, spúšťa v Tebe konkrétnu spomienku, alebo reakciu. V konečnom dôsledku sa aj spomienka, reakcia mení na pocit, ktorý si mal v čase uloženia kotvy.

Kotvy a rečová vada

Samozrejme, že sa Ti asociujú zážitky pozitívne rovnako ako negatívne. Jednoducho si zažil situáciu, pocit, udalosť a v rovnaký čas si počul pieseň, cítil vôňu, videl si niečo špecifické. Neuvedomil si si, že sa Ti niektoré udalosti asociovali spoločne. Ukotvili. Vytvoril si si zvyk a cítiš sa znovu a znovu ako v situácii, ktorú si si ukotvil.

Je veľmi pravdepodobné, že pri zajakávaní, pri opakovaní situácii a emócií máš ukotvený spúšťač. Teda ak nastane udalosť X, potom nastane udalosť Y. To môže znamenať, že si asociovaný s pocitom, ktorý nastal v minulosti, s emóciou, ktorý si pri tom mal. Môže to byť strach, alebo iné negatívne pocity.

Vytvorenie novej asociácie, kotvy

Platí, že ak sa dve udalosti odohrajú v rovnaký čas, mozog ich vyhodnotí ako jednu udalosť.

Teraz to však využiješ vedome, pri vytvorení pozitívnej kotvy.

  • Vytvoríš ľubovolný emočný stav, potrebuješ si ho ukotviť, uložiť pre budúce použitie. Spomeň si na chvíľu, keď si bol veselý, sebavedomý, alebo odhodlaný. Intenzívne tento stav preži.
  • Nájdi bod na svojom tele (lakeť, spojenie palec a malíček a podobne), a dotkni sa ho v čase, keď budeš tento stav prežívať najviac.
  • Ukotvenie urob niekoľkokrát s rôznymi spomienkami požadovaného stavu.  

Tvoj mozog si spojí dotyk s prežívaným stavom. Ty ho teraz môžeš kedykoľvek v obávanej situácii použiť.

V budúcnosti vždy, keď budeš prežívať požadovaný stav, ukotvi si ho.

Môžeš si vytvoriť toľko nezávislých kotiev na rôzne emócie (sebavedomie, odhodlanie, radosť, sústredenie atď.), koľko budeš chcieť. Každá bude totiž spojená s iným miestom dotyku.

Urob pre seba

Vytvor si aspoň jednu pozitívnu kotvu (odporúčam sebavedomie) a začni ju používať.

Teším sa na komentáre so skúsenosťami s použitím kotiev.