Rozoznáš na prvý pohľad sebavedomého človek od človeka s nízkym sebavedomím? Rozoznáš človeka smutného od šťastného aj na vzdialenosť 30 metrov? Pravdepodobne si odpovedal na obe otázky áno. Teda ti poviem, ako môžeš reč tela používať vo svoj prospech.

Je možné, že si počul o tom, ako reč tela ovplyvňuje emócie ľudí. Poznáme to všetci. Keď si smutný, inak stojíš, inak hovoríš a inak sa správaš ako keď si veselý. Tvoje telo automaticky reaguje na tvoju náladu. To že tvoja reč tela nasleduje tvoje emócie poznáš aj sám.

Je možné, že tvoje emócie nasledujú tvoje telo? Je možné, že to, ako stojíš a ako sa hýbeš priamo ovplyvní tvoje emócie a náladu?

Odpoveď je áno, je to možné. V skutočnosti je telo silnejšie a emócie sa častejšie prispôsobujú telu ako naopak. Fungujú ako prepojené nádoby. Jedna priamo vplýva na druhú. Teda emócie na reč tela a naopak.

Z toho vyplýva skvelá správa. Že si svoje emócie, to ako sa cítime vieme navodiť sami.

Na túto tému bolo urobených množstvo výskumov. Uvediem iba jeden z nich a dva najsilnejšie fakty. Môžeš nad nimi pouvažovať. Zistíš, že máš v rukách nástroj, mocný nástroj pre každodenný život, aj pre plynulejšiu reč.

Výskum

Skúmaným osobám odobrali pred pokusom sliny a z nich zisťovali hladinu hormónov v kľude. Skúmané osoby najskôr zaujali „víťaznú“ pózu (hlava a trup vzpriamený, plecia smerujú dozadu, hrudník vystrčený dopredu, ruky za hlavou) na niekoľko minút a znovu im boli odobraté sliny. Rovnaký postup sa opakoval znovu, ale tentoraz skúmané osoby zaujali „slabú“ pózu. Sedeli skleslo, zhrbene, plecia smerovali dopredu, zvesená hlava. Poloha, ako keď sme smutný, chorý, alebo málo sebavedomý. Tiež po 2 minútach v tejto polohe skúmali sliny a množstvo hormónov v nich.

Fakty

Kortizol je stresový hormón, vylučovaný v stave nebezpečia (poloha tela bola obranná, skúmané osoby si zakrývali telo, mali uzavretú pózu, zaberali menej priestoru.)

Testosterón je „víťazný“ hormón, ktorý okrem iného pomáha byť vodcom, ale aj zlepšeniu pozornosti a sústredenia.

 

  1. Odobraté vzorky po víťaznej polohe vykazovali o 19 % viac testosterón a o 25 % menej kortizolu oproti neutrálnej polohe v kľude.
  2. Odobraté vzorky po slabej polohe vykazovali o 10 % menej testosterón a o 17 % viac kortizolu oproti neutrálnej polohe b kľude.

graf hotnôt testosterónu a kortizolu podľa polohy tela

Uzavretá a otvorená reč tela

Nová poloha tela sa ti možno zo začiatku bude zdať nezvyklá a môžeš mať tendenciu sa do starej polohy vracať. Predsa len ak si ju používal roky, tak ti bola príjemná, bol si na ňu zvyknutý. Preto vytrvaj, čoskoro si na novú polohu tela zvykneš.

polohy tela, plynulosť reči, zajakavosť, koktavosťZa pocit sebaistoty, uvoľnenia a pohody to stojí. Prakticky okamžite si môžeš uvedomiť, že pri používaní víťaznej polohy tela sa cítiš lepšie, si uvoľnený, vo väčšej pohode a hovoríš plynulejšie.

Emocionálna slučka

Na uvedené fakty priamo nadväzuje koncept emocionálnej spätnej väzby. Máš sebavedomý postoj, cítiš sa lepšie, uvoľnene, viac si veríš, hravo zvládaš bežné situácie. Hovoríš plynulejšie. To priamo ovplyvní aký máš pocit sám so seba a máš ešte sebavedomejší postoj. A cítiš sa ešte lepšie a hovoríš ešte plynulejšie. Každý pokus je ľahší a ľahší a ty si viac a viac veríš. A tak dokola, do pozitívnej slučky.

Never mi ani slovo

Záver tohoto pokusu je, že len tým ako stojíme a ako držíme telo ovplyvňujeme celkovú hormonálnu rovnováhu, imunitný systém, naše emócie, pocity, nálady a reakcie.

Skvelá sprava je, že toto všetko máme vo svojich rukách. Nie je to liek na zajakavosť v pravom slova zmysle, ale len táto jednoduchá zmena urobí výrazný posun k lepšej plynulosti reči. Ja sám mám s týmto skvelé výsledky. Používam to v spolu s NLP technikou kotva.

Nechcem, aby si to prijal buď ako blud, ktorý nebude fungovať. Ani ako pekný fakt, o ktorom vieš.

Dôležitá je tvoja osobná skúsenosť

Chcem, aby si to sám aplikoval. Sám zistíš, aký vplyv to bude mať na teba a ako rýchlo si postupne dokážeš vybudovať pohodu aj v stresových situáciách.

Urob pre seba

Postav sa a predstav si, že sa ti z hlavy ide strieborná niť smerom hore. Že ťa za túto striebornú niť niekto vyťahuje hore. Vystri sa, postav sa vzpriamene tak, ako to len ide. Možno zistíš, že si o niekoľko centimetrov vyšší. Mierne zakloň hlavu, usmej sa a vystri ruky vysoko nad seba do tvaru V. Vydrž tak aspoň 20 sekúnd. Rob to keď ťa nikto nevidí, predtým, ako máš začať hovoriť. Udrž sa v tejto polohe aj bez rúk nad hlavou.

Typy pre teba

  1. Vždy keď môžeš, zaujmi aspoň na 20 sekúnd víťaznú pózu. Pokiaľ si medzi ľuďmi, kľudne aj bez vztýčených rúk. Rob to niekoľkokrát denne. Určite vždy pred tým, ako vieš, že budeš hovoriť.
  2. Dbaj na to, aby si chodil čo najviac vystretý a mal otvorený postoj. Keď si uvedomíš, že nie si v ideálnej polohe tak sa zastav a oprav svoj postoj.
  3. Vo víťaznej póze sa vždy usmievaj.
  4. Ak zistíš, že si vo svojej obvyklej polohe, vzpriam sa a precíť to. Zmena polohy tela zo začiatku vyžaduje bdelú pozornosť, je úplne normálne, že na to zabudneš. Nič sa nedeje, po pár dňoch ti to príde úplne normálne.
  5. Stiahni si e-book s názvom „14 rýchlych krokov k sebavedomiu“ zdarma. Reč tela je pri sebavedomí kľúčový faktor.

Teraz so pozri nasledujúce video (21 minút), kde sa o kontexte, o ktorom som písal dozvieš viac: