Mojím najlepším priateľom od strednej školy je balbutik a zároveň najlepší story-teller, akého poznám. Rozpráva príbehy napínavo, prekvapí pointou a na konci sa cítim ako iný človek. Keď sa človek ponorí do príbehu, už žiadnu rečovú vadu nevníma. Je v tom majster.

Ako súčasť predmetu v škole som mala vytvoriť malý výskumný projekt na tému týkajúcu sa nejakej kognitívnej schopnosti. Hoci som sa už dávno zajakavosti nevenovala, prišlo mi ako skvelý nápad konečne si potvrdiť moju teóriu. Majú balbutici lepšiu slovnú zásobu ako my plynule hovoriaci?

Z osobnej skúsenosti som si totiž odvodila, že dospelý balbutik si zamieňa ťažké slová za ľahké, aby mohol hovoriť viac plynule. To však zahŕňa vysoký stupeň vynaliezavosti a rýchlej práce so synonymami, ktorého predpokladom je väčšia aktívna slovná zásoba. (Aktívna slovná zásoba sú slová, ktoré človek bežne používa v hovorovej reči, opakom je pasívna slovná zásoba, ktorú síce pozná, vie vysvetliť, ale nie je ním používaná.)

Vytvorila som teda online dotazník s 2 typmi úloh – test verbálnej fluencie, ktorý testoval okamžitú schopnosť vymenovať slová začínajúce na isté písmeno a pomenovanie obrázku, ktoré meralo pohotovosť nájsť synonymá.

Hľadanie dospelých zajakavých je však pomerne zložité, prevažne išlo o mojich priateľov, pretože ľudia sa hanbili vyjsť s takou požiadavkou k ďalším balbutikom. Podarilo sa mi však získať odpovede 9 zajakavých a 9 vo veku a vzdelaní podobných plynule hovoriacich.

Nevýhodou v mojom meraní bola absencia aktuálneho frekvenčného slovníka, ktorý mi mal povedať, či balbutici používajú menej frekventované slová než plynule hovoriaci. (Frekvenčné slovníky totiž merajú celú populáciu.) Podľa frekvencie výsledkov hľadania na google sa však moja hypotéza nepotvrdila.

Ani pri celkovom porovnaní balbutikov a nebalbutikov, ani v spárovaných dvojiciach. Na konferencii, kde som prezentovala svoj poster s touto témou mi však ponúkli návrh sledovať skôr lexikálnu zložitosť a nie častosť použitia v hovorovej reči, a teda zmeniť hypotézu na to, že balbutici sa vyhýbajú ťažko vysloviteľným slovám vo všeobecnosti, nie podľa ich osobného nastavenia.

Druhá úloha s popisom obrázku ukázala výrazne vyšší počet synoným u balbutikov, než u plynule hovoriacich. Toto sčasti potvrdilo nepísané pravidlo logopédov o fixovanej zajakavosti.

Celkovo som veľmi spokojná, že som sa tejto téme venovala ako prvá a zároveň si spravila lepší prehľad v problematike, ktorá je mi taká blízka.

Stiahnuť poster s prezentovanými výsledkami výskumu.

Autorka: Janka Kováčiková

 

O autorke:

Volám sa Janka Kováčiková. Práve študujem Kognitívnu vedu, avšak mojim cieľom je získať aspoň tri rôzne tituly. Myslím si totiž, že človek by sa nemal príliš špecializovať. Cestovaním som stratila pud sebazáchovy, ale získala otvorenú myseľ a priateľstvá, v ktoré introvert ako ja nikdy nedúfal. Mám rada umenie, najviac to, ktorého sa môžem dotknúť a prechovávam neobyčajnú náklonnosť k vtáčikom.