Myslíš si, že dokážeš všetko, čo chceš?  Veríš, že dokážeš hovoriť plynulo? Alebo tomu neveríš? Ako si na to prišiel? Prečo tomu veríš? Vytvoril si si obmedzujúce presvedčenie.

Čo by sa stalo, keby som Ti povedal, že to nie je pravda? Že to, čomu veríš, si si vytvoril sám a nezakladá sa to na pravde. Možno si si zovšeobecnil jedinú skúsenosť a teraz to berieš ako nemenný fakt.

Vysvetlím Ti to na nasledujúcom príbehu.

Orol medzi sliepkami

Jedného dňa malý orol vypadol z hniezda. Našiel ho farmár a zobral domov. Keďže mal doma sliepky, dal ho medzi ne. A orol si zvykol. Nič iné nepoznal. Sliepky ho učili podľa svojich najlepších presvedčení. Tak začal zobať zrno. A sedieť na bidle. A prestal lietať. Myslel, že je sliepka.

Jedného dňa letel okolo iný orol a videl ho na dvore zobať zrno.

Tak na neho začal volať:

Hej ty, obrovská sliepka, ty si orol. Vzleť“.
Ja som nikdy nelietal, my sliepky nelietame
Čo nevidíš, že si viac podobný mne, ako tým sliepkam?

Orol pripustil, že naozaj nevyzerá ako sliepka, ale stále neveril, že môže lietať. Veď tak žil celý život. Bol si istý, že nedokáže lietať, že je sliepka.

Cudzí orol ho zobral do pazúrov, vyniesol vysoko nad zem a pustil ho. Tak náš orol zistil, že naozaj vie lietať, že je to úžasné a že je to jeho nová vášeň.

Už sa nikdy nevrátil medzi sliepky…

Obmedzujúce presvedčenia v nás

Každý z nás má nejaké obmedzujúce presvedčenia. Sú to názory, myšlienky, ktorým veríme, ale nezakladajú sa na pravde.

Často vznikajú zovšeobecnením jednej, alebo niekoľko málo situácií. Uverili sme niečomu, čo sa nám stalo raz a odfiltrovali sme všetky situácie, v ktorých bol výsledok iný. Chováme sa, ako by to bola nemenná pravda a nikdy podobná situácia neskončí inak, ako veríme.  Tak ako orol uveril, že nedokáže lietať.

Je normálne, že situácii, ktorej sa v duchu obávame, sa vyhýbame. To je najlepší spôsob, ako si vytvoriť strach a fóbiu.

Ľudia s poruchami reči majú samozrejme obmedzujúce presvedčenia, ktoré sa týkajú reči a schopnosti byť plynulý.

Uverili, že nedokážu byť plynulý. Že nedokážu hovoriť pred viacerými ľuďmi. Uverili, že sa vždy zaseknú na určitom písmene. Uverili, že určitá situácia sa vždy skončí tak, ako veríme. Preto sa danej situácii vyhýbame.

Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu dokáže uveriť, to môže aj dosiahnuť.“ – Napoleon Hill

Na obmedzujúce presvedčenie sa musíme pozerať inak. Spôsobom, či to, v čo veríme, že sa stane, nie je pevne dané. Je to len jedna z možností, čo sa môže stať. Ale nemusí. Nič nie je dopredu isté a predurčené. My ovplyvňujeme, ako konkrétna situácia dopadne. Tak to je.

Presvedčenia vytvárajú určitý spôsob myslenia a to následne vytvára zvyky a vzorce správania.

Všimni si, úspešný ľudia, či v širšom kontexte, alebo len úspešný ľudia v jednej konkrétnej situácii majú podobné, aktívne vzorce správania. Nevyhýbajú sa životným situáciám, idú do nich. Veria, že môžu a budú úspešný. Žijú proaktívne.

Uvedom si uvedené fakty.  Správanie, ktoré Ti nepomáha môžeš zmeniť. Zmeníš svoje vzorce myslenia a správania. Pokrok v jedinej situácii Ťa dokáže naštartovať.  Uvedomíš si, že naozaj dokážeš, čo chceš. Smeruješ ku prístupu „môžem“. Viac o prístupe „môžem“ nájdeš v článku: „Ako sa cíti balbutik? Veľké odhalenie!“.

Ako pracovať s obmedzujúcim presvedčením

Rozšírené presvedčenia medzi balbutikmi sú nasledovné:

  • Mám problém hovoriť s opačným pohlavím.
  • Vyhýbam sa niektorým slovám a zamieňam ich.
  • Nedokážem sa motivovať ku domácemu tréningu reči.
  • Už pri pomyslení, že budem musieť hovoriť mám obavy a stres.
  • Nie som sebavedomí.

Obmedzujúcich presvedčení máme každý niekoľko. Preto jedno po druhom rozober a pracuj s nimi podľa nasledovného postupu:

  1. Uvedom si, aké máš obmedzujúce presvedčenia (presvedčenie, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňuje Tvoj život).
  2. Nájdi aspoň štyri situácie vo svojom živote, vo svojej minulosti, keď sa nepotvrdilo tvoje presvedčenia.
  3. Uvedom si, ako si sa cítil vo chvíli, keď všetko dopadlo tak, ako si si želal, keď to dopadlo úspešne.
  4. Postupne sa vystavuj obávanej situácii, ku ktorej sa dané presvedčenie viaže. Chceš získať ďalšie dôkazy toho, že presvedčenie nie je pravdivé.
  5. Aké iné presvedčenie môžeš vytvoriť ku danej situácii? Také, ktoré podporí Tvoje nové skúsenosti

Príklad:
Obmedzujúce presvedčenie: Nedokážem hovoriť plynulo.

Štyri situácie, keď dokážem byť plynulý: keď som sám, keď hovorím sa malými deťmi, keď hovorím so svojim psom, keď som v pohode s blízkymi ľuďmi. Síce neviem, ako to robím, ale je to tak. Cítim sa v tej chvíli super a teším sa, že hovorím plynulo. To znamená, že schopnosť hovoriť plynulo mám, len niekedy túto schopnosť neviem použiť.

Nové presvedčenie: Dokážem hovoriť plynulo, lebo sú situácie, keď tak hovorím. Pokiaľ som plynulý aspoň niekedy, dokážem byť plynulý vždy.

Urob pre seba

Zisti, aké obmedzujúce presvedčenia máš a spracuj ich, aby ťa viac neobmedzovali. Vytvor si nové, podporujúce presvedčenia.