Rozmýšľal si o plynulosti a o tom, čo ju ovplyvňuje a akým spôsobom? Dnes Ti popíšem jeden pohľad na zajakavosť. Je od Johna Harrisona a bol uverejnený v jeho knihe Redefining Stuttering.

Šesťuholník Johna Harrisona

John popisuje vplyvy na zajakavosť, resp. plynulosť ako šesťuholník, v ktorom sú všetky body prepojené. Tieto body popisuje ako fyziologické reakcie, správanie, emócie, vnímanie, vieru a presvedčenia, a zámer.

Tento popis je doplnok, iný pohľad na problematiku vplyvov na plynulosť, o ktorej som písal v článku Pyramída neurologických úrovní – vplyvy na plynulosti reči.

6-uholnik_plynulosti

To, že sú tieto body prepojené, znamená, že zmena v jednom aspekte dokáže ovplyvniť všetky ostatné body. Napríklad ak očakávaš rečový blok, tak vnímaš všetky okolnosti, prečo sa tak musí stať. Podľa toho tvoje telo reaguje, takže sa správaš neisto. Zdá sa ti, že toto vzájomné prepojenie bodov je zlá správa? Ja tam vidím dobrú správu. Tá dobrá správa je práve to, že tie body sú prepojené. To znamená, že pozitívna zmena v jednej oblasti sa pozitívne prejaví vo všetkých oblastiach.

Celý systém podopiera sám seba a ako celok ovplyvňuje plynulosť. Buď pozitívne, alebo negatívne.

Teraz ti ukážem tých šesť bodov bližšie, ich vzájomné prepojenie a ako sa ovplyvňujú.

Šesťuholník plynulosti v praxi

Fyziologické reakcie

Na stres každý z nás reaguje rôzne. Keď sa zľakneš, ostaneš ako prikovaný. Niekto ďalší reaguje inak, možno sa podvedome schúli, aby sa chránil. Rozdielne fyziologické reakcie spôsobujú svalové napätie a priamo ovplyvňujú to, ako v konkrétnej chvíli zareagujeme. Tieto reakcie následne ovplyvňujú Tvoju plynulosť reči. Celoživotným opakovaním sú to natoľko zautomatizované reflexy, že je ťažké ich vedome zmeniť. Ideálne je začať na iných stranách šesťuholníka. Viac o fyziológii nájdeš v článku „Zmeň fyziológiu tela, okamžite zmeníš svoje pocity“.

Správanie

Správanie je priamo ovplyvnené fyziologickou reakciou v danej chvíli a často ho robíme podvedome. To sú všetky tie tiky a pohyby rúk a nôh, ktoré sprevádzajú bloky v plynulosti reči. Už len uvedomenie si nevhodného správania môže viesť k uvoľneniu celkového prejavu reči. Je dôležité, aby si si bol vedomý všetkých zadržiavaní dychu, špúlení pier, stiahnutí hrdla a podobne.

Emócie

Emócie Ťa držia v určitej nálade. Nálada je dlhodobo pôsobiaca emócia. Keď máš sám zo seba dobrý pocit, hovorí sa Ti ľahšie, plynulejšie a celkovo máš blok zriedkavejšie. Uvedom si, že emócie sa dajú ovládať. Všetko okolo nás je neutrálne. Ale reakciu, aj emočnú, si volíš sám. Nie, nerobí Ti ich nikto iný. Viem, často je to reakcia naučená, automatická. Máme to hlboko v sebe na základe negatívnych skúseností. S emóciami sa dá pracovať, len si ich treba byť vedomý. Viac o emóciách nájdeš v článku „Sedem negatívnych emócií, ktoré Ťa dostanú“.

Vnímanie

Vnímanie je filter reality. V každom momente vnímaš len časť reality. Je to tá časť, na ktorú máš nastavené vnímanie. Keď si kúpiš nové auto, tak sa podvedome zameriaš na vyhľadávanie rovnakých áut. Začneš ich vnímať v určitej súvislosti, tak, ako si práve nastavený. Rovnako záhradkár vníma letný dážď inak, ako človek, ktorý si plánuje výlet. Jedná sa o filter, cez ktorý jednak vnímaš určitý podnet tak, ako si nastavený a jednak dávaš tomu podnetu význam podľa kontextu. Preto sa vždy zameraj na plynulosť a nie na zajakavosť. Budeš vnímať chvíle, keď si plynulý a podporí ťa to.

Viera

Viera je presvedčenie na základe vnímania určitým, navyknutým spôsobom. Dlhodobo si upravujeme realitu až presvedčíme sami seba, že to, čo vnímame je skutočnosť. Že obraz, ktorý máme sami o sebe je realita, že to sme my. To je to, aký sme. Pritom to, čo vnímame, že sme, sme si vytvorili postupne sami. Všetky viery a presvedčenia, ktoré máme sú vlastne nálepky, ktoré si dávame a ktorým veríme. V horšom prípade nám tu nálepku dá niekto iný a my uveríme: “Nikdy nebudeš vedieť pekne kresliť…”. A my tomu uveríme a už to naozaj ani neskúšame. Preskúmaj, čomu veríš, prečo tomu veríš a odkiaľ toto presvedčenie pochádza.

Odhodlanie, zámer

Za každým správaním je vždy určitý pozitívny zámer. Nech je toto správanie akokoľvek nelogické, alebo škodlivé, v určitom období života našeho života nám to pomáhalo. Napríklad sa stiahnuť a veľmi sa neprejavovať. Tam je pozitívny zámer jasný – chráni ťa to pred strapnením sa. Teraz je to ale škodlivé správanie, ktoré ťa uzavrelo do priestoru, z ktorého sa ťažko vychádza. Okrem toho, že Ťa brzdí, veľmi ovplyvňuje tvoje fyziologické reakcie a utvrdzuje tvoje presvedčenia.

Urob pre seba

Urob si sám analýzu bodov tvojho šesťuholníka a zisti, ktoré oblasti potrebuješ posilniť.

Myslíš, že tento koncept je správny? Ja myslím, že John to veľmi dobre vystihol.

Budem rád, keď sa v komentároch podelíš o svoje skúsenosti, o tom, ako si ty dokážeš ovplyvňovať navzájom tieto body, či už pozitívne, alebo negatívne.