S kým sa porovnávaš? Porovnávaš sa s inými ľuďmi, alebo sa porovnávaš sám so sebou? Snažíš sa im vyrovnať, alebo vytváraš každý deň lepšiu verziu seba samého?

Nedávno som čítal o zaujímavom výskume. Bol o tom, aké výsledky dokážeš dosiahnuť, keď sa porovnávaš s niekým iným.

Porovnávaš sa s okolím

Skúmaná osoba mala jednoduchú úlohu: po zaznení signálu čo najskôr stlačiť tlačidlo na stole pred ňou. Meral sa reakčný čas.

V jednom prípade vedci ukazovali skúmanej osobe namerané výsledky spolu s výsledkami ostatních skúmaných osôb. zámerne sa tieto výsledky ukazovali na posledných miestach tabuľky.

Skúmaná osoba sa najskôr snažila, mala motiváciu prekonať ostatních. Keď sa jej to po niekoľkých pokusoch nedarilo, začala strácať motiváciu a nakoniec ju to prestalo baviť. Skleslo odchádzala s pochybnosťami o sebe a o svojich schopnostiach (Viac o očakávaní a viere v seba v článku Šesťuholník zajakavosti – 6 vplyvov na plynulosť reči).

Porovnávaš sa sám so sebou

V druhom prípade dostala skúmaná osoba tabuľku svojich vlastných výsledkov. Videla, aký dobrý bol jej posledný pokus, aj všetky ostatné. Táto osoba mala veľkú motiváciu prekonávať samu seba a pri tejto činnosti vydržala nepomerne dlhšie ako osoba, ktorá sa porovnávala s inými ľuďmi.

V tomto prípade skúmaná osoba odchádzala sebavedomejšie, s vierou vo vlastné schopnosti, s pocitom, že postupným tréningom sa dokázala zlepšiť (Viac o vlastných presvedčeniach v článku Pyramída neurologických úrovní – vplyvy na plynulosti reči).

Moja otázka znie: porovnávaš sa s inými ľuďmi (v čomkoľvek) a vidíš, aký sú dobrý, že ty ich výsledky nikdy mať nebudeš a tak to ani nebudeš skúšať?

Urob pre seba

Porovnávaj sa sám so sebou a sleduj svoje vlastné zlepšenia zo dňa na deň

Pochybuješ o sebe , alebo veríš vo svoje schopnosti, v to, že sa dokážeš zlepšiť, že môžeš dosiahnuť to, čo chceš?

Podeľ sa v komentároch, čo si si zobral z tohoto článku a ako to použiješ pre seba.