Pomocou systému neurologických úrovní aplikovaných na plynulosť reči Ti chcem vysvetliť, ako fungujú časti v našom vnútri a ako sa navzájom ovplyvňujú.

Neurologické úrovne a šesťuholník zajakavosti

Ako si si vedomý, plynulosť v drvivej väčšine prípadov nie je fyzická porucha, je to len niečo v Tvojej hlave. Niečo, čo Ťa brzdí hovoriť plynulo.

Podobne ako cez šesťuholník zajakavosti, tak aj systém neurologických úrovní popisuje, ako je zajakavosť a plynulosť ovplyvnená tým, ako vnímaš sám seba.

Každý z týchto popisov sa na vec díva z iného uhlu pohľadu. Spolu Ti dajú komplexný pohľad, na ktorom vieš stavať a pochopiť fungovanie. Dokážeš nájsť cestu, ako eliminovať to, čo Ťa negatívne ovplyvňuje.

Neurologické úrovne

Neurologické úrovne

Koncept pochádza z NLP (Neurolingvistické programovanie). Je to účinný nástroj, ktorý Ti pomôže nájsť v sebe bloky, presvedčenia a viery, ktoré Ťa brzdia v plynulosti.

Vždy vyššia úroveň dokáže účinne zmeniť a ovplyvniť nižšiu úroveň.

Opačne, zmena na nižšej úrovni málokedy dokáže účinne zmeniť úroveň vyššiu.

Popis jednotlivých úrovní v kontexte plynulosti reči

Prostredie

Je to priestor, v ktorom sa prejaví Tvoje správanie. Málokedy sa stane, že zmena prostredia zmení Tvoje správanie, Tvoje činnosti, Tvoje rituály.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Kde, kedy som neplynulý?
 • S kým sa mi to stáva najčastejšie?
 • V akých situáciách?

Správanie

To je to, čo robíš a čo nerobíš. To, čo ľudia môžu vidieť, počuť. To je všetko to, čo robíš pri hovorení. Pohyby rúk, nôh, tváre. Často si toho ani nie si vedomý. Identifikuj to, čo robíš. Pokojne sa nahraj a pozoruj sám seba.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Ako sa tvárim?
 • Aké pohyby robím?
 • Kde sa pozerám, ak uhýbam pohľadom?

Schopnosti

Počas rokov, keď si sa zajakával, nech už to začalo akokoľvek, si si vybudoval schopnosť hovoriť neplynulo. Viem, je to nezvyčajná formulácia a pohľad na vec, ale je to tak. Neplynulosť je získaná schopnosť. Nie je dôležité, či ju chceš mať, alebo nie. Naučil si sa ju používať. Schopnosť byť plynulý máš pravdepodobne, keď šepkáš, spievaš, keď si sám a hovoríš sám so sebou, alebo s určitou, blízkou osobou. Ja verím, že pokiaľ vieš o svojej schopnosti a vieš ju použiť aspoň občas, dokážeš túto schopnosť rozvinúť tak, ako predtým neplynulosť.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Som si vedomý, že mám schopnosť byť plynulý?
 • Za akých okolností som schopný byť plynulý?

Hodnoty, presvedčenia

Presvedčenia sú často názory o nás samých. Je to naučený spôsob myslenia. Presvedčenia si si buď vytvoril sám, alebo si ich prebral od niekoho iného.

Neznamená to, že to je aj realita.

To sú všetky tie prebrané názory, keď Ti niekto povie, že “Ty nikdy nebudeš vedieť pekne kresliť”. Uveríš tomu a už sa kresliť ani nepokúsiš. Alebo si to povieš sám a uveríš tomu.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Som presvedčený, že dokážem byť plynulý?
 • Verím, že sa budem zajakávať po celý zvyšok života?
 • Ako to viem? Odkiaľ pochádza toto presvedčenie?

Identita

To sú tie “nálepky”, ktoré si prebral, alebo si si ich dal sám. Táto úroveň je o tom, ako sám seba vnímam a ako ma vnímajú ostatní. Úzko súvisí s predchádzajúcou úrovňou. Som to, v čo verím.

Som neplynulý. Jednoduchá veta. Myslím označenie na úrovni mojej identity? Je to niečo, ako sám seba vnímam? Alebo myslím, že nie som plynulý v tejto chvíli, na úrovni správania?

Lingvisticky tam rozdiel nie je. Obrovský rozdiel je významový.

V jednom prípade hodnotím správanie, fakt, že sa správam neplynulo.

V tom druhom prípade si dávam nálepku, identitu. A tým, že to nevedome prijímam, ovplyvním všetky svoje presvedčenia o tom, či vôbec som schopný byť plynulý. Následne z vyššej úrovne  ovplyvním schopnosti a správanie.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Kto som? ako vnímam sám seba?
 • S akou rolou sa identifikujem?
 • Ako ma vnímajú druhí?
 • Aký chcem byť?

Prepojenie

Je to vzťah s niečím vyšším, čo Ťa presahuje. Je to prepojenie s rodinou, firmou, s komunitou, s bohom, s duchovnom. Toto vnímanie je ovplyvnené kultúrou, alebo náboženstvom.

Sem patrí to, čo odovzdávam ľuďom okolo seba.

Otázky, ktoré si potrebuješ položiť:

 • Ako ovplyvní moje okolie to, čo robím?
 • Ako pomôže môjmu okoliu, mojej rodine to, keď budem hovoriť plynulejšie?

 

Ukázal som Ti neurologické úrovne. Spôsob, ako dokážeš zmenou na vyššej úrovni ovplyvniť všetky úrovne pod ňou. Poskytol som Ti otázky, aby si identifikoval výzvy, ktoré máš v konkrétnej oblasti.

Urob pre seba

Zodpovedaj si otázky, ktoré som Ti predložil a identifikuj výzvy, na ktorých potrebuješ pracovať.

V komentároch sa podeľ s tým, čo si si uvedomil a čo si z tohto článku môžeš zobrať pre seba.