Sám vieš, ako s tebou dokážu zamávať emócie. Tie negatívne, samozrejme. Aj tie pozitívne.

Ako si čítal v článku „Šesťuholník zajakavosti – 6 vplyvov na plynulosť reči“, vieš, že emócie a ich zvládanie sú jedna z kľúčových zložiek plynulosti reči.

Ktoré emócie, vo svojom živote prežívaš viac? Na ktoré pocity sa viac sústredíš?

Negatívne emócie Ťa akoby ovládnu samé. Keď veci nejdú tak, ako si si predstavoval. V takých prípadoch sa o pozitívne pocity musíš stažiť. Musíš sa premôcť. Musíš si byť vedomí toho, čo sa v tebe deje.

Sedem negatívnych emócií

Napoleon Hill uvádza týchto sedem negatívnych pocitov:

  • strach,
  • žiarlivosť,
  • nenávisť,
  • pomsta,
  • chamtivosť,
  • poverčivosť,
  • hnev

Nemusím Ti hovoriť, čo presne ktorá emócia znamená.

Všetky negatívne emócie sú dôsledok strachu. Väčšinou strach z odmietnutia. A strachu hovoriť pred, alebo s ľuďmi. Alebo zo strachu hovoriť s ľuďmi pre strach z odmietnutia.

Ako najškodlivejší dôsledok strachu je hnev. V hneve na seba a na okolie zabúdaš na to, v čom si dobrý, pre čo by si si mal vážiť sám seba, akú máš hodnotu. Tým automaticky ubiješ svoje sebavedomie. A možno začneš o sebe uvažovať ako o obeti.

Ovládni svoje emócie, ovládneš svoj život

Sám viem, že pri nie príliš účinnej komunikácii vedia byť pocity ďaleko od pozitívna.

Prežíval som strach z odmietnutia, hnev sám na seba, nemal som sám seba rád, často som sám sebe vyčítal veci, ktoré som urobil, alebo neurobil. Na prežívanie pozitívnych vecí už často neostával čas.

Pozitívne emócie

Naučil som sa ich na vedomej úrovni meniť. Skvelý kandidáti na pozitívne pocity sú túžba, viera, nádej a odhodlanie dosiahnuť plynulosť.

Najskôr zmeň spôsob, akým hovoríš sám so sebou. Umlč ten hlas, ktorý Ti hovorí, že si (zas) niečo pokazil.

Zameraj na to, čo Ti vyšlo. V čom si bol aspoň o niečo lepší, ako včera. Zamestnaj sa tým, že prídeš na to, čo môžeš urobiť lepšie.

Celkom zmeníš svoju pozornosť konštruktívnym smerom.

Urob pre seba

Preskúmaj, ktoré negatívne emócie u Teba prevládajú. Všimni si, kedy si ich vytváraš. Ktoré situácie sú ich spúšťačom.

Buď si vedomí ako sám o sebe premýšľaš. Testuj zmenu myslenia aspoň na pár dní.