Zaujíma ťa, ako funguje tvoj mozog? Čo sa v ňom deje pri hovorení, pri rečových blokoch a čo by sa malo diať?

Náš mozog obsahuje tri nezávislé, vývojovo rôzne staré časti. Neurovedci potvrdili ich funkčnosť a skúmali, ktorá časť je zodpovedná za ktorú časť nášho správania.

Amygdala, plazí mozog

Prvá, najstaršia časť mozgu je amygdala, niekedy nazývaná plazí, alebo opičí mozog. Je to malá, párová oblasť v centrálnom mozgu. Táto časť mozgu sa vyvinula v praveku. Reaguje veľmi rýchlo na podnety a jej úlohou je nás chrániť. V tom čase bolo dôležité prežiť. Pri každom podnete reagovala, aby nám pomohla prežiť. V čase veľkých šeliem nebol čas dlho rozmýšľať, reagovala spôsobom útek, útok, alebo ustrnutie. Nastavuje telesné funkcie na prežitie – zvýšením telesného napätia a tlaku na okamžitú reakciu. Vlastnosťou tejto časti mozgu je rozpoznávanie vzorcov, na ktoré sa naučila reagovať naučeným spôsobom.

Druhá časť je limbický systém, zodpovedný za vegetatívne činnosti, dýchanie a reguláciu činnosti orgánov. Tento mozog sa niekedy označuje ako súčasť najstaršieho, plazieho mozgu.

Neokortex

Tretia, vývojovo najmladšia časť mozgu je neokortex – šedá mozgová kôra. Tam sídlia centrá reči, sluchu, čuchu, zraku, hmatu, motoriky a pod. Neokortex je v porovnaní s amygdalou až 5x pomalší, ale oveľa presnejšie rozoznáva situáciu.

Povieš si: „fajn“, ale: „Čo to presne pre mňa znamená…?“

Činnosť mozgu v praxi

Predstav si situáciu, keď vedľa teba nečakane zatrúbi auto. Pravdepodobne sa zľakneš. Potom si vedome uvedomíš, čo to bolo. Uvedomíš si, že to nebolo nebezpečné a uvoľníš sa. Cítiš, ako ti ešte stále búši srdce a si celý napätý.

V tom momente zareagovala veľmi rýchlo tvoja amygdala. Nezvyčajná, nečakaná situácia, naučený vzorec z minulosti. Nastavila telesné procesy na prežitie a spôsobila, že sa ti rozbúchalo srdce, zvýšil sa ti krvný tlak, trhlo ťa.

Až potom prišiel na rad neokortex, vyhodnotil presne situáciu a dal telu povel na ukľudnenie, na relaxáciu. Naštartované telesné procesy nenastavuje tak rýchlo a tak extrémne, takže chvíľu trvá, kým sa zas celkom ukľudníš.

V prípade reči ide o to, že všetci máme centrum reči v neokortexe, avšak ľudom s neplynulou rečou sa na základe minulých zážitkov, pocitov a skúseností spúšťa amygdala. Chce nás chrániť pred pocitmi trápnosti a hanby, ako keby išlo o prežitie.

Je úžasné vedieť, že to takto funguje.

Ako to môžeme využiť v praxi?

V prvom rade si uvedom, že si tento program spúšťaš sám. Síce nevedome, automaticky, ale sám.

Tvoj mozog sa naučil rozpoznávať vzorec, spúšťač, na ktorý ty reaguješ ako na nebezpečenstvo.

Urob pre seba

Všímaj si, v akých situáciách, s kým, za akých okolností sa ti to deje a čo pri tom cítiš. Už len samotným uvedomením si spúšťačov – tém, situácií a osôb sa dokážeš viac uvoľniť. Zapisuj si to a analyzuj. Zisti, prečo práve tieto situácie a čo presne sa ti s nimi spája.