Vieš ako funguje tvoj mozog? Vieš ako s ním pracovať vo svoj prospech? Alebo si si vedomí, že ho máš a to stačí?

Pravdepodobne Ťa nikto nenaučil, ako funguje náš mozog. Zo školy poznáš všetky laloky a hemisféry, šedú kôru nervové dráhy medzi nimi. Poznáš aj jazyk, akým hovorí tvoj mozog?

Jazyk mozgu

Áno, aj mozog má svoj jazyk. Ty ho používaš, ani o tom nevieš. Tým si buď istý. Otázka je, či si tým pomáhaš, alebo nepomáhaš.

Mozog komunikuje v obrazoch, zvukoch, a pocitoch

Tvoje zmysly mozog priamo zásobujú vnemami, ktoré on prekladá podľa svojho programu na výsledný stav. Realizuje výsledný stav toho, čo vidí. Nepozná zápor.

Mozog nepozná zápor

Klasický príklad: nepredstav si zeleného slova.

Čo si si predstavil? Možno zeleného slona a v duchu si ho prečiarkol. Veľkou, hrubou, červenou fixkou. Keď si si prečítal, ako si asi slona prečiarkol, tak som ťa viedol slovami (veľká, hrubá, červená fixka). Aby si to spracoval, musel si si to predstaviť. Tak som ti zámerne vyvolal určitý obraz.

Ako som písal v článku „Ideš ku plynulosti, alebo od zajakavosti?“, mozog realizuje to, čo vníma. Je mu úplne jedno, či to ty chceš, alebo nechceš.

Mozog Ťa vždy vedie ku obrazom, ktoré mu predkladáš

Sila vnútorného obrazu

Tak ako Tvoje zmysly dodávajú mozgu vonkajší vnem, tak Tvoja predstavivosť dodáva mozgu vnútorný vnem. Oba sú plnohodnotné. Dokážu vyvolať v mozgu obrazy a zvuky a pocity.

Pozitívne hovor aj sám so sebou. Pokiaľ sa obviňuješ za niečo, čo si nezvládol celkom tak, ako si chcel, Predkladáš mozgu obraz neúspechu. Radšej sa sústreď na to, čo môžeš najbližšie urobiť lepšie.

Sú to dve rôzne reakcie na jednu udalosť. Majú rozdielny výsledok. A ten výsledok určuješ Ty sám

Mentálna príprava športovcov

Určite si počul o nasledovnom pokuse:
Účastníkov pokusu rozdelili na 3 skupiny.

  • Jedna skupina trénovala každý deň basketbal, konkrétne hod na kôš po dobu jedného mesiaca.
  • Druhá skupina trénovala rovnako dlhú dobu hod na kôš, ale mentálne. V mysli. Len si to predstavovali.
  • Tretia, kontrolná skupina netrénovala vôbec.

Výsledky dopadli tak, že prvá skupina, ktorá trénovala fyzicky s malým rozdielom vyhrala pred skupinou, ktorá trénovala iba mentálne. Posledná, tretia skupina veľmi výrazne zaostala.

Špičkový športovci trávia rovnakú dobu fyzickým aj mentálnym tréningom

Pointa je v tom, že Ty sám si môžeš vytvárať úspešné obrazy toho, čo chceš. V duchu si predstaviť, že si už dosiahol to, čo chceš. Plynulosť reči, alebo čokoľvek iné. Alebo si predstavíš najbližší pohovor. Predstavíš si, ako si ho úspešne zvládol.

Prestaň do hlavy prijímať negatívne obrazy od iných ľudí, z televízie. Nevytváraj si ich ani ty sám. Vyhni sa negatívnym myšlienkam a pocitom (článok „Sedem negatívnych emócií, ktoré Ťa dostanú“).

Urob pre seba

Vytvor si úspešnú predstavu samého seba v čase, v ktorom už máš to, po čom túžiš. Prežívať túto predstavu intenzívne na pár minút každý deň.