Čo Ťa najviac štve na zajakavosti? Čo Ťa dokáže naozaj vytočiť?

Je niečo, čo by si s tým vedel ty osobne urobiť?

V svojpomocnej skupine v Centre pre disfluencie, ktorú vediem som nedávno stretom mladého muža. Po stretnutí sme sa ešte rozprávali.

Hovorí mi: „Mňa tak tak štve, keď ma ľudia dopĺňajú. To by som ich za to bil. Mám z toho až zúrivosť.

Donútilo ma to rozmýšľať, ako to vnímam teraz a ako som vnímal predtým rôzne reakcie ľudí…

Tiež som reagoval zlostne a niekedy zúrivo. Mal som tendenciu brániť svoju schopnosť sa prejaviť sám, bez pomoci iným. Nemal som pocit vlastnej hodnoty a vždy to spôsobilo, že som sa cítil mizerne. Možno skôr z mojej reakcie ako z toho, že ma niekto chcel doplniť.

Až neskôr mi došlo, že nie je problém v iných ľuďoch.

Všetko si robíme mi sami

Prvá vec, ktorú som si potreboval uvedomiť bola, že nikto nikomu nič nerobí.

Problém ani tak nie je samotný problém, ale tvoj postoj k nemu…

Ako je možné, že ľubovoľná situácie jedného človeka rozhodí a iného nech v kľude?

Ako je možné, že niekomu dá životná situácia silu a iného zrazí na kolená?

Problém nie je v samotnej situácii, ale v našej reakcii na ňu.

Všetci konáme v pozitívnom zámere

Niekedy sa nám tomu nechce uveriť, ale je to tak. Vždy konáme z najlepšej možnosti, akú v danej chvíli máme.
Ľudia, ktorí nám chcú pomáhať majú dojem, že je to tá najlepšia možnosť, ako reagovať v danej situácii. V tej chvíli nevedia, ako reagovať lepšie. Príde im, že je to najlepšie, čo pre nás môžu urobiť.

Dokonca aj naša zlostná reakcia je v pozitívnom zámere. Možno chceme brániť našu sebestačnosť, seba hodnotu. Možno svoju schopnosť sa prejaviť. Reagujeme tak pretože nevieme ako reagovať inak.

Ako som ukázal, to, čo spôsobí našu prudkú reakcia je naša reakcia na pomoc iných. Dotýka sa nás to na hlbokej úrovni identity. Lenže to nie je ich zámer. Problém je naša interpretácia pozitívneho zámeru iných.

Ako z toho von

Uvedom si, čo pre nás znamená pomoc iných a čo Ti to robí. Ako sa pri tom vnútorne cítiš? Akej citlivej oblasti sa Ťa dotýka ich pomoc, keď reaguješ tak prudko?

Prijať a spracovať citlivú oblasť

Uvedom si, že tak reaguješ len preto, že danú oblasť máš citlivú, ešte si ju nespracoval, ešte si to neprijal. Je skvelé si to vôbec uvedomiť. Aspoň vieš, na ktorej oblasti pracovať.
V mojom prípade to bola oblasť seba-hodnoty, sebavedomia, seba-prijatia (stiahni si ebook zdarma o zlepšení sebavedomia). Po práci v tejto oblasti sa zmenili moje reakcie. Už sa ma opisovaná situácia nedotýkala tak citlivo, aby som vybuchoval zlosťou.

Asertivita

Ďalšia možnosť je byť asertívny a povedať, ako chcem, aby sa so mnou človek bavil. Ako som písal vyššie, ľudia majú tendenciu nás dopĺňať, pomáhať nám. Jednoducho preto, že sa im to zdá najlepšia možnosť. Za to by sme im mali byť vďačný. Možno nie za samotné dopĺňanie, za ich úmysel pomôcť

Jednoduchá veta: „Ďakujem, že mi chceš pomôcť. Naozaj mi pomôžeš, ak ma nebudeš dopĺňať a trpezlivo počkáš.“.

Viem, čo si možno myslíš. Že ty nie si taký asertívny. Áno, je známy fakt, že ľudia s neplynulosťou nemajú asertivitu na vysokej úrovni. Je to tým, že sme mali alebo máme vnútornú obavu, že nás ľudia nepríjmu. Preto akúkoľvek odmietnutie iných, asertívne správanie, alebo vyjadrenie názoru, ktorý sa nemusí páčiť v nás vyvoláva stres. To sa často rovná okamžité zhoršenie plynulosti reči.

Rovnako by sme museli pripustiť, že máme „problém“. To sa predsa nerobí. Máme tendenciu našu neplynulosť zakrývať. Hovoriť o tom je pre nás často tabu. Niekedy o tom ani nechceme rozmýšľať. Pokiaľ to sami vnímame ako tabu, budú to tak vnímať aj ostatní.

Osobne si myslím, že začať o tom hovoriť je začiatok nového začiatku a dáme jasne najavo, že to pre nás nie je tabu, že sme pripravený robiť veci inak. Je to oslobodzujúce.

Dosiahnuť výsledok

Pokiaľ chceme dosiahnuť zlepšenie plynulosti reči, musíme sa naučiť robiť veci inak.

Robiť rovnakú vec stále rovnakým spôsobom a očakávať iné výsledky je znak šialenstva – neznámy autor.

Takže čo všetko by si mohol zmeniť? Zrejme tušíš, kam mierim a je vieš aj odpoveď.

Podľa mňa kľúčové zložky, na ktorých sa dá pracovať pri zlepšení plynulosti sú:

  • Prístup k sebe – seba-hodnota, sebavedomie (stiahni si ebook zdarma)
  • Tréning – doma, alebo pred ľuďmi (stiahni si ebook zdarma)
  • Odstrániť vnútorné napätie, zábrany.
  • Zmeniť svoj mentálny stav pri hovorení s ľuďmi.

Vytrvalosť a spätná väzba  – každý neúspech je spätná väzba, že niečo nerobíš tak, ako by si mal (ak pripustíš, že máš chvíle, keď hovoríš plynulo). Z nej sa môžeš poučiť a ísť ďalej. Ktorá z vyššie opísaných oblastí by chcela doladiť?

Neexistuje porážka, kým si ju sám nepripustíš.

Podeľ sa v komentároch, čo Ťa najviac štve na prístupe iných…

Urob pre seba

Zamysli sa, čo môžeš robiť inak ako doteraz, aby si dosiahol iný výsledok, aký si mal doteraz. Zamysli sa, ako môžeš zmeniť svoje vnímanie seba vo viac pozitívnej rovine a čo pre to potrebuješ urobiť.