NLP je skratka slov neurolingvistické programovanie a považované za najúčinnejšiu seba-rozvojovú disciplínu. Používajú ju manažéri, športovci a terapeuti s cieľom dosahovať extrémne dobré výsledky.

  • neuro – naša neurológia, nervová sústava, naše zmysly
  • lingvistické – pre komunikáciu so sebou, alebo s inými používame jazyk
  • programovanie – všetko, čo vnímame a čo si hovoríme nás formuje, programuje

Všetko, čo vieme, čo používame, čo vieme urobiť sme sa naučili. Pozorovaním nášho okolia, ľudí, ktorý už vedia urobiť to, čo potrebujeme vedieť my. Preto pozorujeme a učíme sa. Je jedno, či je to činnosť, vzorce správania, návyky, alebo spôsob, akým myslíme a veci, ktorým veríme. To znamená, že sme týchto ľudí modelovali. Rovnoko modelovaním vieme nahradiť naše doterajšie správanie iným, vhodnejším.

NLP ako psychoterapeutická metóda bol vyvinutý v 70-tych rokoch 20. storočia v USA pánmi Johnom Grinderom a Richardom Bandlerom. Začali pozorovaním úspešných terapeutov a modelovali štruktúru toho, čo robia.

NLP sa zaoberá mysľou a rozoberá jednotlivé zložky týchto procesov a štruktúru myslenia. To znamená, že keď niekto dosahuje vynikajúce výsledky, pomocou NLP vieme uchopiť spôsob, ako úspešný človek rozmýšľa a vieme to takzvane modelovať. Prirodzenou súčasťou tohoto procesu je pozrieť sa na naše vlastné myslenie a všimnúť si, ktoré myšlienky, obrazy a procesy myslenia nám bránia robiť to, čo robiť chceme. Pomocou NLP vieme odstraňovať nevhodné vzorce myslenia a nahradzovať ich iným, vhodným spôsobom. Začneme používať tzv. úspešnú stratégiu.

Ako som načrtol, to, že sa ľudia zajakávajú v určitých situáciách, rolách, alebo pri určitej hladine stresu, keď v iných situáciách dokážu hovoriť plynule znamená, že problém nie je v reči ako takej. V poškodení orgánov a podobne. Vo chvíľach, keď sa ľudia zajakávajú reaguje ich mozog neštandardne, ako reakcia na hrozbu, ktorá nie je reálna (viac v článku „Ako funguje mozog“).

Dobrá správa je, že táto reakcia je naučené správanie. Keďže je to naučené správanie (naučili sme sa ho nevedome, ako reakcia na predchádzajúce zážitky), tak sa toto správanie dá zmeniť.

NLP považujem za skvelý spôsob, akým ľudia so zajakavosťou dokáže prekonať túto výzvu. Ponoril do štúdia NLP a v súčasnosti som certifikovaný NLP kouč a NLP Master (viac o mne).